Lise Klaveness

Lise Klaveness er tidligere fotballspiller og nå den første kvinnelige fotballpresidenten i Norge. Med et brennende hjerte for å bidra til at alle får like muligheter, uansett bakgrunn eller utfordringer. Hun er også kjent for sitt mot på talerstolen i FIFA-kongressen.

Vi vil bli bedre kjent med våre topp ti nominerte til Årets Ladejarl 2022 og har derfor tatt en nærmere prat med Lise Klaveness.

Hvor jobber du?

Jeg jobber i Norges Fotballforbund hvor jeg er Fotballpresident.

Hjem er du og hva jobber du med?

Jeg er gift, mor til tre gutter. Tidligere landslagsspiller i fotball. Jeg er utdannet jurist og har jobbet 10 år som advokat og dommerfullmektig. De siste fire årene har jeg jobbet som toppleder i fotballen, først som toppfotballsjef, deretter Norges første kvinnelige fotballpresident.

Hva brenner du for?

Jeg brenner for etisk lederskap og for at idretten skal forhindre utenforskap og tilby like muligheter til alle. At våre store globale organisasjoner og tilhørighetsarenaer, sånn som idretten og de internasjonale fotballorganisasjonene, skal modernisere seg å tiltrekke seg modige ledere som ønsker og evner å håndtere de dilemma den internasjonaleidrettsbevegelsen står overfor slik at vi også i fortsettelsen kan samle alle mennesker på tvers av skillelinjer. Jeg brenner for å utvikle lederskap og kultur for at konkurranse og kommersielle hensyn skal basere seg på grunnleggendemenneskerettigheter og bærekraftige verdier.

Hvorfor tror du at du er Nominert til Årets Ladejarl?

Fordi jeg på vegne av norsk fotball har tatt til orde for at det haster med endring i den internasjonale idrettsbevegelsen, at FIFA ikke har gjort jobben sin godt nok, at lederskap i slike organisasjoner krever tydeligere etisk kompass, at alle beslutninger må bygge på grunnleggende menneskerettigheter for blant andre migrantarbeidere, kvinner og LHBTQ+-personer.

Fortell kort om hvordan du leder og arbeider verdibasert:

Jeg prioriterer og setter av tid til at vi (i styret og/eller ledergruppen) jobber med verdiene våre og at vi diskuterer ulike dilemma med utgangspunkt i verdiene våre og hvem vi ønsker å være i verden, samt å legge til rette for at vi alltid skal orke å ta perspektivet til de som er uenige med oss og/eller den/de den kommende avgjørelse rammer hardest. Verdibasert ledelse er for meg å ha plass til å behandle motstridende hensyn, erkjenne at man ikke alltid vet hvilken vei som er den riktige ved hvert enkelt veikryss og foran hver beslutning, men at man i forkant må ha jobbet systematisk med å innhente innsikt og skape takhøyde nok til at alle tør og føler seg motivert til å komme med alle ulike perspektiver og argumenter. Ordet «mot» betyr mye for meg. Dette er et verdiord jeg drives av og som hjelper meg og oss gjennom vanskelige saker. Det er ofte ubehagelig å håndtere vanskelige dilemmaer, særlig når jeg som leder eller vi som forbund må gå imot det etablerte eller ta en posisjon som er upopulær blant opinionen og/eller andre makthavere. Da kjenner jeg på et ansvar for å være modig, at det er en avgjørende del av jobben som toppleder.

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO