Bærekraft i Reitan Eiendom

Reitan Eiendom har de siste årene gjennomført en strategiprosess for bærekraftsarbeidet. Det har resultert i en styrevedtatt bærekraftstrategi som nå er under implementering i konsernet

Første år med rapport, mange år med bærekraftsfokus.

Reitan Eiendom og datterselskapene har i mange år jobbet med bærekrafts-konsepter i sine eiendomsprosjekter. Det har vært jobbet med rehabiliteringer, gjenbruk, energieffektivisering, lokal energiproduksjon, lokaliseringsvurderinger, prosjektøkonomi, funksjonsprogrammering, byutvikling, teknisk infrastruktur, sosial infrastruktur og en rekke andre viktige bærekraftsrelevante tema. I dette kapitlet trekkes noen sentrale prosjekt fra tidligere år frem, i og med at 2021 er første rapporteringsår for bærekraft i selskapet.

Bærekraftsrapporten kan lastes ned her, eller leses nederst på siden.

De siste årene har Reitan Eiendom gjennomført en strategiprosess for bærekraftsarbeidet. Det har resultert i en styrevedtatt bærekraftsstrategi som nå er under implementering i konserten. Bærekraftsstrategien kan leses her.

GRI-rammeverket som vi rapporterer bærekraft i tråd med stiller krav til åpenhet i selskapsstyringen. Vi har derfor styrevedtatt og tilgjengeliggjort 9 dokumenter nedenfor.

VÅRE VERDIGRUNNLAG

1
2
3
4
5
6
7
8

Vi rendyrker
bedriftens forretningsidé

Vi holder
høy forretningsmoral

Vi skal være
gjeldfri

Vi skal
motivere til vinnerkultur

Vi tenker
positivt og offensivt

vi snakker med hverandre
– ikke om hverandre

Kunden er
vår øverste sjef

Vi vil ha det
morsomt og lønnsomt

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 43 000 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO