Sterk vekst i Reitan Eiendom

Reitan Eiendom, et av våre største selskaper har lagt bak seg et aktivt og godt år, det beste i selskapets 27-årige historie.

Våre resultater kom ikke av seg selv, men er langt på vei resultatet av en betydelig innsats fra alle våre samvittighetsfulle og kompetente medarbeidere

Ingolv Høyland, administrerende direktør Reitan Eiendom

2021 ble for Reitan Eiendom nok et år med sterk vekst som et resultat av langsiktighet og tålmodighet. Samarbeid med kompetente partnere og ikke minst ved hjelp av engasjerte og dyktige medarbeidere legger de bak seg et godt år. Troen og evnen til å integrere bærekraft i forretningsmodeller ble styrket, noe som bidrar til ytterligere bærekraftig vekst samtidig som det gir verdi for samfundet.

Reitan Eiendom leverer i år sin første bærekraftsrapport. Selskapet har i en årrekke lagt vekt på bærekraft i prosjektutvikling og eiendomsforvaltning. Med denne rapporten markeres en milepæl for selskapet ved at resultatene av bærekraftarbeidet samles, måles og vises frem i større grad enn før. Vi har et ansvar for å bidra til positiv utvikling for miljøet, mennesker, lokalsamfunn og selskapets verdier. 

Bærekraft er viktig for alle våre selskaper og her kan du lese mer om hvordan vi har jobbet med tema den siste tiden.

VÅRE VERDIGRUNNLAG

1
2
3
4
5
6
7
8

Vi rendyrker
bedriftens forretningsidé

Vi holder
høy forretningsmoral

Vi skal være
gjeldfri

Vi skal
motivere til vinnerkultur

Vi tenker
positivt og offensivt

vi snakker med hverandre
– ikke om hverandre

Kunden er
vår øverste sjef

Vi vil ha det
morsomt og lønnsomt

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO