Javad Mushtaq

Javad Mushtaq er en av kandidatene til å vinne Årets Ladejarl 2021. Han er runnlegger og leder for MinMentor og MAK, kjent for sitt engasjement for å øke mangfold i Norge og norsk næringsliv.

Hvem er du og hva jobber du med?

Jeg har i over ti år vært en av de fremste stemmene for å fremme mangfold og inkludering i Norge gjennom etableringen av organisasjonen MAK. Videre har jeg bidratt til å redusere frafall blant minoritetsungdom gjennom MinMentor, og bidratt til å mobilisere norsk næringsliv gjennom en nylansert «Parisavtale» for Mangfold,CEO Commitment. I tillegg råd gir jeg over 100 grundere årlig med minoritetsbakgrunn gjennom JM Ventures, og ledet Oslo-delen av Global Shapers Oslo i regi av World Economic Forum for å skape et bedre samfunn.

Hva brenner du for?

Jeg brenner for å bidra til at Norge og norsk organisasjons- og næringsliv forstår og benytter det ubenyttede potensialet av mangfoldet i samfunnet. At alle, uavhengig av bakgrunn, kjønn, etnisitet eller annet, har like muligheter til å utnytte sitt potensial til å lykkes. Jeg vil bidra til å skape et inkluderende og representativt samfunn, næring- og organisasjonsliv, og bidra til å skape en generasjon av unge ledere som støtter opp om et positivt, mangfoldig og inkluderende samfunn for alle. Mine foreldre immigrerte fra Punjab i Pakistan tidlig på 70-tallet uten noe som helst annet enn en koffert for å skape en bedre fremtid for seg selv og sin familie. Faren min reiste med buss gjennom Iran, Tyrkia og Tyskland før han havnet i Norge. Moren min kom i etterkant til et land hvor hun ikke snakket språket og aldri hadde sett snø i sitt liv før. De bosatte seg i en liten by med få innvandrere på Østlandet, Halden. Det de ofret på veien har gitt sånne som meg en unik mulighet til å lykkes i verdens beste land. Det er et privilegium. Det at ikke bare jeg gjør det godt og lykkes, men bruker mitt privilegium og plattform til å sørge for at de kommende generasjonene får de samme, og flere, muligheter. Dette har blitt min ambisjon og drivkraft. Jeg startet med min første gründerbedrift i alder av 13, min andre i alder av 15, utdannet meg som Siviløkonom (honors) hvor jeg ble den første med ikke-vestlig bakgrunn til å bli «Norges Beste Økonomistudent» på tvers av alle skoler og universiteter, vant pris fra Harvard Business School, og endte opp med å skrive Oslos beste masteroppgave. Likevel følte jeg at jeg ikke passet helt inn, følte at jeg møtte et homogent arbeidsliv, og endte opp med å flytte ut av landet. Først etter å ha jobbet i fem kontinenter og reist til over 50 land, forstod jeg at bakgrunnen min ikke var et problem, noe jeg hadde blitt fortalt gjennom hele livet. Det at jeg snakker fem språk, forstod flere kulturer og var faglig dyktig var tvert imot et stort fortrinn. Det var utgangspunktet mitt for å komme tilbake til Norge for å begynne å snakke med norsk nærings- og organisasjonsliv at mangfold ikke er et problem, men lønnsomt og et ubenyttet potensiale. Det ble min ambisjon og min drivkraft, og det har jeg jobbet med de siste 10 årene gjennom flere organisasjoner og initiativ.

Hvorfor tror du at du er nominert til Årets Ladejarl?

Jeg sluttet i min tradisjonelle jobb og karriere for å dedikere all min tid til å skape et bedre, mer inkluderende og mangfoldig samfunn, med plass til alle. I over 10 år har vi gjennom våre organisasjoner jobbet aktivt med å sette mangfold som noe positivt og lønnsomt på agendaen. Vi har redusert frafall i skolesystemet, bidratt til at mange har kommet seg ut i relevant jobb, økt representasjon på alle nivåer, bidratt til å skape rollemodeller og mentorer med mangfoldig bakgrunn, og i tillegg hatt en systemtilnærming til endring rundt dette. Arbeidet har fått mye anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt. Gjennom MinMentor har vi bidratt til å gi mentoring til tusenvis av unge med minoritetsbakgrunn som er på vei til å falle ut fra videregående skole. Gjennom MAK har vi mobilisert talenter med mangfoldig bakgrunn gjennom Norges største nettverk av mangfoldige talenter, utdannet tusenvis av ledere i nærings- og organisasjonsliv rundt mangfold som et konkurransefortrinn, og bidratt til å sette mangfold som noe som er lønnsomt på agendaen gjennom debatter, kronikker og initiativ. Gjennom JM Ventures har vi årlig møtt og rådgitt hundrevis av grundere med minoritetsbakgrunn som ønsker å ta en alternativ karrierevei ut i jobb. Gjennom Global Shapers har vi gjort samfunnsorienterte prosjekter. I år lanserte vi også det vi kaller for «Parisavtalen» for Mangfold, CEO Commitment, hvor flere enn 50 selskaper har signert bare noen få måneder etter lansering.

I fjor lanserte vi et samarbeidsprosjekt #TakeAction for å få mer data på mangfold, med en kampanje som nådde 2,5 millioner personer.  Alt over representerer en ting; min drivkraft og aktivt arbeid for å sørge for å demokratisere tilgang til muligheter til å lykkes for alle, uavhengig av hvem du er, hvor du kommer fra og hvilke ambisjoner du har. Arbeidet har aldri vært så viktig som nå, med en spesiell stor boost i lys av «Black Lives Matter», som satte det ennå tydeligere på agendaen i fjor. Jeg tror at arbeidet over mange år som har bidratt til store endringer for mange er utgangspunktet for at jeg er nominert til Årets Ladejarl. Det er noe jeg er ekstremt ydmyk over.

Fortell kort om hvordan du arbeider og leder verdibasert:

Det er to tanker jeg ofte reflekterer over og har i bakhodet når jeg mobiliserer mennesker med drivkraft og jobber med organisasjonene og initiativene som skal bidra til å skape et bedre og mer inkluderende samfunn:

1) Det at jeg er født og oppvokst i Norge og har hatt alle muligheter til å lykkes er et privilegium, og livet kunne fort vært helt annerledes om jeg hadde vært oppvokst i lavere sosioøkonomisk klasse i en bygd i Punjab. Privilegiet gir ansvar, og mitt ansvar er å sørge for at jeg ikke drar opp stigen etter meg når jeg selv lykkes, men aktivt sørger for at så mange som mulig får en mulighet til å lykkes i dette landet, også i generasjonene som kommer.

2) Tid er det viktigste og mest verdifulle du har. Etter å ha vært i en større bilulykke og overlevd så har jeg begynt å sette mer pris på den tiden jeg har, hvordan jeg bruker den, med hvem og på hva. Det var utgangspunktet mitt for å slutte i min tradisjonelle jobb og dedikere all min tid på organisasjoner, prosjekter og initiativ som bidrar til å skape et bedre samfunn nå, men også som sår frø for generasjonene som kommer som må arve et samfunn og en planet som er inkluderende og bærekraftig. 

De to tankene har vært grunnfundamentet i alle aktivitetene og initiativene jeg jobber med og hvordan jeg utøver mitt lederskap. Å mobilisere mennesker med det samme verdigrunnlaget, som uselvisk ønsker å bruke sin tid til å skape et bedre, mer raust og inkluderende samfunn for alle, og som vet at kraften av mange som tenker likt og ønsker å skape endring kan skape store bølger av endring. Enten det er gjennom å bruke utallige timer på å gi mentoring til de som holder på å falle ut i skoler med høy frafallsrate gjennom MinMentor, bidra til å demokratisere tilgang til muligheter gjennom MAK for talenter med underrepresentert bakgrunn, eller bidra til å hjelpe organisasjoner med å forstå hvorfor mangfold er lønnsomt gjennom «Parisavtalen for Mangfold» – CEO Commitment, eller å mobilisere unge ledere i lys av Black Lives Matter for å diskutere systemisk rasisme i Norge. Organisasjonene, prosjektene og initiativene endrer seg over tid, men grunnfundamentet om å bruke sitt privilegium til å skape et bedre samfunn for alle forblir det samme. Jeg har ett prinsipp som jeg følger når jeg møter folk; hvis jeg bruker 1 time med deg, så må du bruke 1 time med en annen som trenger mentoring. På den måten skaper vi en «Pay-it-Forward» kultur som bidrar til et mer raust og inkluderende samfunn for alle.

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO