Jan Gunnar Skogås

Neste topp ti kandidat er Jan Gunnar Skogås. Han er nominert for sin innsats på St. Olavs Hospital avd. Røros, hvor han har gjennom nytenking og teknologi økt behandlingskapasiteten og reduserte rehabiliteringstiden ved sykehuset.

Hvem er du og hva jobber du med?

Jeg er en Rørosing som tok utdanning i Norge og Tyskland innenfor medisinsk teknologi, samtidig med en karriere i Forsvaret. Jobber i dag som leder i helseforetak.

Hva brenner du for?

Jeg brenner for utvikling og fremskritt innenfor pasientbehandling med fokus på medisinsk teknologi og innovasjoner som bedrer diagnostikken og behandlingen. Jeg brenner for at ansatte skal forbedre seg i arbeidsprosessene de har ansvaret for, og at de får den nødvendige mulighet og støtte til dette.

Hvorfor tror du at du er nominert til Årets Ladejarl?

Kanskje fordi jeg har stor arbeidskapasitet, aldri sier nei til en utfordring og skaper gode resultater sammen med de jeg jobber med.

Fortell kort hvordan du arbeider og leder verdibasert:

Jeg skaper resultater gjennom ulike mennesker. Som leder balanserer jeg beslutningstaking og involvering. Å arbeide verdibasert definerer jeg på to måter: Det ene er å være profesjonell i rollen sin og utføre sine oppgaver. Det andre er å akseptere og respektere forskjeller mellom mennesker. Med dette som grunnmur forstår kolleger hverandre bedre, og samhandlingen blir effektiv. For det viktigste er pasientsikkerhet og effektiv pasientbehandling til riktig tid og sted.

Value-based

Årets Ladejarl

Vinneren av Årets Ladejarl 2021

Vinneren av Årets Ladejarl kjemper for likeverd og utmerker seg som uredd og kompromissløs. Prisen...

Årets Ladejarl

Mats Zuccarello

Mats Zuccarello er neste kandidat på topp ti. Han mener selv han er heldig som får jobbe med sin...

Årets Ladejarl

Jan Christian Vestre

Jan Christian Vestre brenner for å bringe mennesker sammen, bygge tillit, felleskap og følelse av...

Årets Ladejarl

Birgit Skarstein

Neste topp ti kandidat til å vinne Årets Ladejarl 2021 er kjent for sine enorme prestasjoner i...

Årets Ladejarl

Javad Mushtaq

Javad Mushtaq er en av kandidatene til å vinne Årets Ladejarl 2021. Han er runnlegger og leder for...

Årets Ladejarl

Jan Gunnar Skogås

Neste topp ti kandidat er Jan Gunnar Skogås. Han er nominert for sin innsats på St. Olavs Hospital...

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We focus on our
business idea

We keep
a high business moral

We are committed
to be
debt-free

We encourage a winning culture

we have
a positive and
proactive mindset

We talk with each other
– not about each other

The customer is
our ultimate boss

We want our work to be
enjoyable and profitable

Vår visjon er å bli anerkjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN hadde en samlet omsetning i 2020 på 105,6 milliarder kroner, og sysselsetter 39 000 mennesker i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: ANTI og INCREO