Tidligere vinnere av prisen "Årets Ladejarl"

Årets Ladejarl er en æresbevisning og en belønning for å ha fulgt sine drømmer og oppnådd resultater

Årets Ladejarl er hedersprisen som gis til en person som i særlig grad har utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid og ledelse, som alternativ til regelstyring. Mottakeren av prisen har motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker. Årets Ladejarl er en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar. Prisen er en æresbevisning og en belønning for å ha fulgt sine drømmer.

Prisen deles ut hvert år 11. september på Lade Gaard i Trondheim.

Her kan du lese om de tidligere vinnerne

Helle Aanesen

Helle Aanesen har gjennom sitt engasjement skapt 16 Pusterom på kreftsykehus i Norge. Hun beskrives som uredd, arbeidsom og gir seg ikke før målet er nådd. Helle jobber for å gi kreftsyke hjelp til å mestre livet og inspirerer til fysisk aktivitet, som igjen bedrer mulighetene til å være så frisk som mulig. Pusterommene hun har skapt er også en plass for gruppeaktiviteter og gode samtaler som er oppbyggende for kropp og sinn. Helle Aanesen har skapt store økonomiske og samfunnsmessige verdier og er et kroneksempel på offentlig samarbeid.

Helle Aanesen

Tale Maria Krohn Engvik (Helsesista)

Tale ble kjent gjennom sin Snapchat-konto Helsesista. Her kan følgerne stille spørsmål på en enkel og ufarlig måte. Tale (Helsesista) sprer viktig kunnskap på en direkte, ærlig og enkel måte. Snapchat er en plattform som ungdommer er komfortable med å bruke, som gjør det enkelt for ungdommer å rette oppmerksomheten mot tematikker som kropp, grenser, press, alkohol, ensomhet og selvfølelse.

Tale Maria Krohn Engvik (Helsesista)

Ada Sofie Austegard

I 2000 stiftet Ada Sofie Austegard Stine Sofies Stiftelse etter at datteren ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand. Hun etablerte stiftelsen for å sette rettighetene til ofre, pårørende og etterlatte på dagsorden. Det har gjennom de siste årene resultert i en rekke lovendringer. Adas viljestyrke er beundringsverdig og i 2016 åpnet Stine Sofie Sentret, et mestrings- og læringssenter for å ivareta de voldsutsatte barna.

Ada Sofie Austegard

Johann Olav Koss

Som grunnlegger av Right To Play har Johann Olav Koss sikret flere millioner barn som har opplevd krig og voldelige livshendelser kvalitetsutdanning, utvikling av egne mål og verdier og ikke minst gleder gjennom fysisk aktivitet, lek og idrett. Johann Olav Koss har gjennom sine sterke verdier og verdibasert ledelse vært et glimrende eksempel på hvordan man kan skape unike resultater.

Per Solli

Per Solli har hatt fremragende resultater innenfor verdibasert ledelse som rektor ved Elvebakken videregående skole i Oslo. Skolen har gjennom hans ledelse blitt forvandlet til et sted som toppet fraværs- og frafallstatistikken til å bli en suksesshistorie. Per Solli har jobbet målrettet med å forankre verdisettet tydelig og jobbet systematisk med måten lærere, elever og foreldre skal forholde seg til hverandre, hvor tillit og åpenhet har vært nøkkelfaktorer i og utenfor klasserommet.

Per Solli

Alte Vårvik

Alte Vårvik er gründer av MOT, en holdningsskapende organisasjon for ungdom der verdiene MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei er grunnleggende. I 20 år har Alte Vårvik jobbet for å skape trygge rammer og et varmere samfunn gjennom sine prosjekter for ungdom og ledere.

Anlov P. Mathiesen

Anlov Per Mathiesen står bak gatemagasinene =OSLO og =NORGE. Han er også kjent for å være et uredd talerør for sosialt utstøtte, fattige, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte.

Helga Arntzen

Siden 1992 har Helga Arntzen tatt nærmere 150 000 ungdommer med seg på fredsreiser gjennom Aktive Fredsreiser, etablert i 1998, og Hvite Busser til Auschwitz. Hun har skapt større kunnskap om historie, kulturelle forskjeller og verdiarbeid.

Atle Vårvik, Anlov P. Mathiesen og Helga Arntzen.

Value-based

Årets Ladejarl

Vinneren av Årets Ladejarl 2021

Vinneren av Årets Ladejarl kjemper for likeverd og utmerker seg som uredd og kompromissløs. Prisen...

Årets Ladejarl

Mats Zuccarello

Mats Zuccarello er neste kandidat på topp ti. Han mener selv han er heldig som får jobbe med sin...

Årets Ladejarl

Jan Christian Vestre

Jan Christian Vestre brenner for å bringe mennesker sammen, bygge tillit, felleskap og følelse av...

Årets Ladejarl

Birgit Skarstein

Neste topp ti kandidat til å vinne Årets Ladejarl 2021 er kjent for sine enorme prestasjoner i...

Årets Ladejarl

Javad Mushtaq

Javad Mushtaq er en av kandidatene til å vinne Årets Ladejarl 2021. Han er runnlegger og leder for...

Årets Ladejarl

Jan Gunnar Skogås

Neste topp ti kandidat er Jan Gunnar Skogås. Han er nominert for sin innsats på St. Olavs Hospital...

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We focus on our
business idea

We keep
a high business moral

We are committed
to be
debt-free

We encourage a winning culture

we have
a positive and
proactive mindset

We talk with each other
– not about each other

The customer is
our ultimate boss

We want our work to be
enjoyable and profitable

Vår visjon er å bli anerkjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN hadde en samlet omsetning i 2020 på 105,6 milliarder kroner, og sysselsetter 39 000 mennesker i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: ANTI og INCREO