Bærekraft i REITAN EIENDOM

Samfunnsansvar er viktig, og REITAN EIENDOM lar temaet prege daglig drift og tenkning ved å integrere begrepet bærekraft i forretningsmodeller.

REITAN er et verdidrevet selskap og våre åtte verdigrunnlag er utgangspunktet for vår virksomhet. Det å tenke helhetlig bærekraftig er integrert i vår væremåte og grunnlag for våre valg. Vi har jobbet med bærekraft i eiendomsprosjekter i flere tiår. Konkret kommer det til uttrykk på ulike måter i hvert enkelt prosjekt, basert på informasjon vi kartlegger. Vi jobber metodisk og våre valg er kunnskapsbaserte.

Ringvirkningspotensialet for våre prosjekter er stort og påvirker våre byer og lokalsamfunn. Derfor preger bærekraft vår daglige drift og tenkning og er integrert i våre forretningsmodeller. Slik kan vi skape langsiktig lønnsomhet for selskapet samtidig som det gir verdi for samfunnet.

Bærekraft er blitt et sentralt tema i alle deler av samfunnslivet, og spesielt de senere årene har området fått økt oppmerksomhet både politisk og i det offentlige ordskiftet. I REITAN EIENDOM sin bærekraftsstrategi inngår ESG (Environment, Social, Governance) i vår forståelse av bærekraft.

REITAN EIENDOM har utarbeidet en bærekraftstrategi som nå er under implementering i konsernet. Strategien inneholder en rekke mål for bærekraftsarbeidet, samt en metodebeskrivelse for hvordan REITAN EIENDOM skal utvikle prosjekter i fremtiden. En metode er langt mer overførbar enn enkelttiltak, og kan derfor også få betydning for hvordan andre aktører i bransjen og samfunnet jobber med bærekraft. Noe som styrker ansvarsdimensjonen i arbeidet.

Ved å implementere metoden i alle prosjekter bidrar det til økt bærekraft i enkeltprosjektene, vår virksomhet og i samfunnet, og derigjennom sikres også verdiutviklingen på vår eiendomsportefølje.

Av FN´s Bærekraftsmål anser REITAN EIENDOM mål
nr. 3; God helse
nr. 7; Ren energi for alle
nr. 8; Anstendig arbeid og økonomisk vekst
nr. 9; Innovasjon og infrastruktur
nr. 11; Bærekraftige byer og samfunn
nr. 12; Ansvarlig forbruk og produksjon,
nr. 13; Stoppe klimaendringene
nr. 17; Samarbeid for å nå målene,

Som viktigst for eiendom i arbeidet for økt bærekraft.

Det er i de enkelte prosjekters utvikling og i forvaltning og videreutvikling av de enkelte bygg at bærekraftspotensialet realiseres. De enkelte prosjektansvarlige har derfor en nøkkelrolle i å bidra til gode ideer og beslutninger for å oppnå målene i bærekraftstrategien. Vi ønsker å redusere oppfatningen av tilfeldighet i by- og samfunnsutviklingen gjennom en systematisk og faktabasert oppbygging av prosjektene.

Metoden: Kartlegge, synliggjøre, innovere og utføre

REITAN EIENDOM skal ha fokus på bærekraft i alle sine prosjekter. Økologisk, sosial og økonomisk bærekraft skal trekkes inn i utviklingen av alle våre prosjekter med mål om å bidra til god økonomi, et grønnere fotavtrykk og et godt samfunn.

Value-based

Årets Ladejarl

Vinneren av Årets Ladejarl 2021

Vinneren av Årets Ladejarl kjemper for likeverd og utmerker seg som uredd og kompromissløs. Prisen...

Årets Ladejarl

Mats Zuccarello

Mats Zuccarello er neste kandidat på topp ti. Han mener selv han er heldig som får jobbe med sin...

Årets Ladejarl

Jan Christian Vestre

Jan Christian Vestre brenner for å bringe mennesker sammen, bygge tillit, felleskap og følelse av...

Årets Ladejarl

Birgit Skarstein

Neste topp ti kandidat til å vinne Årets Ladejarl 2021 er kjent for sine enorme prestasjoner i...

Årets Ladejarl

Javad Mushtaq

Javad Mushtaq er en av kandidatene til å vinne Årets Ladejarl 2021. Han er runnlegger og leder for...

Årets Ladejarl

Jan Gunnar Skogås

Neste topp ti kandidat er Jan Gunnar Skogås. Han er nominert for sin innsats på St. Olavs Hospital...

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We focus on our
business idea

We keep
a high business moral

We are committed
to be
debt-free

We encourage a winning culture

we have
a positive and
proactive mindset

We talk with each other
– not about each other

The customer is
our ultimate boss

We want our work to be
enjoyable and profitable

Vår visjon er å bli anerkjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN hadde en samlet omsetning i 2020 på 105,6 milliarder kroner, og sysselsetter 39 000 mennesker i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: ANTI og INCREO