Bærekraft i Reitan Eiendom

Samfunnsansvar er viktig, og REITAN EIENDOM lar temaet prege daglig drift og tenkning ved å integrere begrepet bærekraft i forretningsmodeller.

REITAN er et verdidrevet selskap og våre åtte verdigrunnlag er utgangspunktet for vår virksomhet. Det å tenke helhetlig bærekraftig er integrert i vår væremåte og grunnlag for våre valg. Vi har jobbet med bærekraft i eiendomsprosjekter i flere tiår. Konkret kommer det til uttrykk på ulike måter i hvert enkelt prosjekt, basert på informasjon vi kartlegger. Vi jobber metodisk og våre valg er kunnskapsbaserte.

Ringvirkningspotensialet for våre prosjekter er stort og påvirker våre byer og lokalsamfunn. Derfor preger bærekraft vår daglige drift og tenkning og er integrert i våre forretningsmodeller. Slik kan vi skape langsiktig lønnsomhet for selskapet samtidig som det gir verdi for samfunnet.

Bærekraft er blitt et sentralt tema i alle deler av samfunnslivet, og spesielt de senere årene har området fått økt oppmerksomhet både politisk og i det offentlige ordskiftet. I Reitan Eiendom sin bærekraftsstrategi inngår ESG (Environment, Social, Governance) i vår forståelse av bærekraft.

Reitan Eiendom har utarbeidet en bærekraftstrategi som nå er under implementering i konsernet. Strategien inneholder en rekke mål for bærekraftsarbeidet, samt en metodebeskrivelse for hvordan Reitan Eiendom skal utvikle prosjekter i fremtiden. En metode er langt mer overførbar enn enkelttiltak, og kan derfor også få betydning for hvordan andre aktører i bransjen og samfunnet jobber med bærekraft. Noe som styrker ansvarsdimensjonen i arbeidet.

Ved å implementere metoden i alle prosjekter bidrar det til økt bærekraft i enkeltprosjektene, vår virksomhet og i samfunnet, og derigjennom sikres også verdiutviklingen på vår eiendomsportefølje.

Av FN´s Bærekraftsmål anser Reitan Eiendom mål
nr. 3; God helse
nr. 7; Ren energi for alle
nr. 8; Anstendig arbeid og økonomisk vekst
nr. 9; Innovasjon og infrastruktur
nr. 11; Bærekraftige byer og samfunn
nr. 12; Ansvarlig forbruk og produksjon,
nr. 13; Stoppe klimaendringene
nr. 17; Samarbeid for å nå målene,

Som viktigst for eiendom i arbeidet for økt bærekraft.

Det er i de enkelte prosjekters utvikling og i forvaltning og videreutvikling av de enkelte bygg at bærekraftspotensialet realiseres. De enkelte prosjektansvarlige har derfor en nøkkelrolle i å bidra til gode ideer og beslutninger for å oppnå målene i bærekraftstrategien. Vi ønsker å redusere oppfatningen av tilfeldighet i by- og samfunnsutviklingen gjennom en systematisk og faktabasert oppbygging av prosjektene.

Metoden: Kartlegge, synliggjøre, innovere og utføre
Reitan Eiendom skal ha fokus på bærekraft i alle sine prosjekter. Økologisk, sosial og økonomisk bærekraft skal trekkes inn i utviklingen av alle våre prosjekter med mål om å bidra til god økonomi, et grønnere fotavtrykk og et godt samfunn.

Value-based

 

Ny hotelldirektør for Britannia Hotel

1. mars tiltrer Arild Sjødin som adm. direktør ved Britannia Hotel. Den nye direktøren har bred...

Eiendom

Mercurgården i Trondheim vant Eiendomsprisen 2022

Hvert år deles Eiendomsprisen ut til et prosjekt som skal være utviklet i løpet av de siste to til...

Eiendom

Reitan Eiendoms første bærekraftskonferanse

I september holdt Reitan Eiendom sin første Bærekraftskonferanse. Både interne og eksterne...

 

Ny direktør for Posten Moderne

Det er med stor glede Posten Moderne annonserer ansettelsen av Marit Album Kvernmo som direktør for...

Retail

Uno-X Pro Cycling Team sykler UCI Women’s WorldTour i 2022

Kvinnesatsingen i det norske profesjonelle sykkellaget Uno-X Pro Cycling Team har fått UCI Women’s...

Retail

Reitan Retail og Norsk Kylling åpner Norges mest moderne fabrikk.

Reitan Retail sammen med Norsk kylling og REMA 1000 åpner Norges mest moderne og største fabrikk....

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO