Økt biologisk mangfold

Norsk Kylling og midtnorske bønder tar ansvar for økt biologisk mangfold, som vil få åkrene til å blomstre

En tredjedel av verdens matvareproduksjon er avhengig av pollinerende insekter, samtidig som over 40 prosent av verdens insektarter er i tilbakegang og på sikt truet av utryddelse.

For Norsk Kylling er det en helt åpenbar sammenheng mellom å produsere kylling, hvor korn er en viktig bestanddel i kyllingfôret, og det å ta ansvar for biologisk mangfold i norsk kornproduksjon.

Hilde Talseth, Produksjonsdirektør Norsk Kylling og Bonde Erlend Wenn og Gisle Bakken, prosjektleder Norsk Kylling

Jeg driver økologisk produksjon, og det er derfor viktig for meg å ikke bruke kunstig gjødsel og syntetiske plantevernmidler, og ivareta det biologiske mangfoldet.

Erlend Wenn

Norsk Kylling skal være 100 % soyafritt innen 2030. I tillegg er det viktig for Norsk Kylling, sammen med bønder, fôrmøller og forskningsmiljøer, å legge til rette for best mulig vekstvilkår for norsk korn i dag og i fremtiden.

Det hjelper ikke at fôret vårt blir soyafritt om vi samtidig skader det skjøre, biologiske mangfoldet. Derfor forplikter vi oss til å aktivt bidra til randsonepollinering. I første omgang gjennomfører vi en pilot i årets sesong sammen med bønder i regionen. Ser vi at dette er tiltak som virker for å bedre det biologiske mangfoldet vil vi skalere opp arbeidet med randsonepollinering i årene som kommer. Dette prosjektet er en del av Norsk Kyllings målrettede, strategiske arbeid for å styrke bærekraften i vår verdikjede, sier Hilde Talseth, produksjonsdirektør i Norsk Kylling.

Value-based

Årets Ladejarl

Vinneren av Årets Ladejarl 2021

Vinneren av Årets Ladejarl kjemper for likeverd og utmerker seg som uredd og kompromissløs. Prisen...

Årets Ladejarl

Mats Zuccarello

Mats Zuccarello er neste kandidat på topp ti. Han mener selv han er heldig som får jobbe med sin...

Årets Ladejarl

Jan Christian Vestre

Jan Christian Vestre brenner for å bringe mennesker sammen, bygge tillit, felleskap og følelse av...

Årets Ladejarl

Birgit Skarstein

Neste topp ti kandidat til å vinne Årets Ladejarl 2021 er kjent for sine enorme prestasjoner i...

Årets Ladejarl

Javad Mushtaq

Javad Mushtaq er en av kandidatene til å vinne Årets Ladejarl 2021. Han er runnlegger og leder for...

Årets Ladejarl

Jan Gunnar Skogås

Neste topp ti kandidat er Jan Gunnar Skogås. Han er nominert for sin innsats på St. Olavs Hospital...

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We focus on our
business idea

We keep
a high business moral

We are committed
to be
debt-free

We encourage a winning culture

we have
a positive and
proactive mindset

We talk with each other
– not about each other

The customer is
our ultimate boss

We want our work to be
enjoyable and profitable

Vår visjon er å bli anerkjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN hadde en samlet omsetning i 2020 på 105,6 milliarder kroner, og sysselsetter 39 000 mennesker i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: ANTI og INCREO