selskap_logo

Reitan Eiendom har tre satsingsområder: Sentrumseiendom i Trondheim, Bergen og Oslo, Logistikk- og industrieiendom i Skandinavia og Handelseiendom i Skandinavia.

Visiting address

Lade Gaard

Trondheim

Postal address

Postboks 1840

7440 Trondheim

Reitan Eiendom ble etablert i 1995, og et tyvetalls butikkeiendommer for REMA 1000 samlet på REITANs hånd utgjorde starten. Siden har selskapet mangedoblet seg i størrelse. Veksten har kommet som et resultat av langsiktighet og tålmodighet, samarbeid med kompetente partnere og ikke minst ved hjelp av engasjerte og dyktige medarbeidere. Vår forretningsidé er blitt justert etter hvert som vi selv har utviklet oss og omverdenen har endret seg.

Reitan Eiendom har tre satsingsområder:

  •  Sentrumseiendom i Trondheim, Bergen og Oslo
  •  Logistikk- og industrieiendom i Skandinavia
  •  Handelseiendom i Skandinavia
Bærekraft i Reitan Eiendom

Vi integrerer bærekraft i alle våre forretningsmodeller.

Ingolv Høyland

For Reitan Eiendom er det viktig å vise samfunnsansvar. Det gjør vi ved å la temaet bærekraft prege vår daglige drift og tenkning og ved å integrere bærekraft i våre forretningsmodeller. Slik kan vi skape langsiktig lønnsomhet for selskapet samtidig som det gir verdi for samfunnet.

Våre satsingsområder

Sentrumseiendom.

Reitan Eiendom har siden slutten av 90-tallet investert i sentrumseiendom. Det startet med E C Dahls Eiendom (ECDE), som har bygd opp en betydelig eiendomsportefølje i Trondheim sentrum. Selskapets visjon uttrykkes som AiE; «Alt innenfor elva», i betydningen av at det kun investeres innenfor elveslyngen i Trondheim. ECDE er blitt den største private eiendomsaktøren i Midtbyen av Trondheim. Selskapet har eierskap til et bredt spekter av eiendom inneholdende kontor, undervisning, handel, bolig, hotell og restaurant og har mer enn 80 eiendommer i porteføljen.

VestenFjeldske Eiendom opererer i Bergen sentrum etter samme tankemodell som ECDE i Trondheim. Reitan Eiendom har en eierandel på 71 % i selskapet, og aksjonærmassen for øvrig har tilknytning til REITAN. Selskapet har gjennomført flere gode utviklingsprosjekter og ble i 2020 prisbelønt for sitt «Infill-prosjekt» i Vaskerelven 39. VestenFjeldske Eiendom har til hensikt å vokse videre i Bergen sentrum. Selskapet eier også en portefølje av svært gode butikkeiendommer for REMA 1000 i Bergen og omegn.
Reitan Eiendom har ambisjoner om å bygge opp en portefølje av forretningseiendommer i Oslo sentrum. I 2019 kjøpte selskapet 51 % av eiendommen Schweigaards gate 33, og våren 2021 overtok REITAN EIENDOM eierskapet til «Grønlandskvartalene».

Logistikk- og industrieiendom.

Reitan Eiendom har gjennom selskapene Login Parinvest og NHP Eiendom bygd opp en betydelig posisjon innenfor logistikk- og industrieiendom. Selskapene samles i løpet av 2021 til ett selskap under en felles overbygning. Av den bestående logistikkporteføljen utgjør distribunaler for REMA 1000 en stor del. I tillegg til utvikling av destinasjoner for logistikk og industri arbeider selskapene også med byomformingsprosjekter, og de besitter en stor tomtebank med betydelige utviklingsmuligheter. Per i dag ligger hovedtyngden av porteføljen i Norge, men siktemålet er å øke tilstedeværelsen i Sverige og Danmark.

Handelseiendom.

Reitan Eiendom har to selskaper, henholdsvis i Danmark og Norge, som hver for seg eier en portefølje av svært gode butikkeiendommer for REMA 1000. Disse selskapene vil danne grunnlaget for en forsterket satsing på denne type handelseiendom. Det vil bli invitert til medeierskap for personer med tilknytning til REITAN i disse selskapene, noe som vil kunne forsterke grunnlaget for fremtidig vekst.

CONTACT PERSON
FOR Reitan Eiendom

Jørn Egil Andreassen

Title:Økonomidirektør
Mobile:+47 900 15 116
E-mail:
jea[at]reitaneiendom.no
Company:

Reitan Eiendom AS

Jostein Breines

Title:Direktør for Bærekraft
Mobile: +47 997 49 563
E-mail:jostein.breines[at]reitaneiendom.no
Company:

Reitan Eiendom

Trond Mellingsæter

Title:Administrerende direktør
E-mail:
Trond[at]reitaneiendom.no
Company:

Reitan Eiendom

Som eier bidrar vi med å videreutvikle selskapene gjennom å være en pådriver i arbeidet med strategi, struktur, kultur og finansielle standarder. REITAN AS består av selskapsområdene Reitan Retail, Reitan Eiendom og Reitan Kapital.

Reitan Retail er et ledende handelsselskap i Norden og Baltikum med...

Reitan Eiendom har tre satsingsområder: Sentrumseiendom i Trondheim,...

Gjennom en diversifisert og global finansiell portefølje ivaretar og...

Other companies

I tillegg til å drive med handel, eiendom og kapital har vi selvstendige andre selskaper:

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO