Vårt ansvarshjerte

I REITAN er vi stolte over å ha en kultur hvor det å skape noe sammen med andre betyr mye.

Vårt ansvarshjerte viser et utvalg av samarbeidspartnere til forretningsområdene og holdingselskapet REITAN. I tillegg tar Kjøpmenn og partnere ansvar i egne nærmiljø. De sponser organisasjoner, idrettslag og vanskeligstilte med bidrag som virkelig varmer og betyr mye for mange. Alle selskap i REITAN samarbeider med flere organisasjoner og bidrar til prosjekter og verdifull utvikling både nasjonalt og internasjonalt.

Utvalg samarbeidspartnere per 2021

I REITAN er vi stolte over å ha en kultur hvor det å skape verdier sammen med andre betyr mye. Vi arbeider kontinuerlig med bærekraft i våre forretningsstrategier. Dette innebærer ansvaret for medarbeidere og leverandører, i tillegg til hvordan vi påvirker miljøet gjennom driften.

For oss er det viktig å drive så effektiv og miljøvennlig som mulig. Alle forretningsområdene jobber kontinuerlig for å bli mer miljøeffektive. Det handler blant annet om bærekraftig drift, reduksjon i forbruk av strøm, drivstoff og utslipp av CO2.

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We focus on our
business idea

We keep
a high business moral

We are committed
to be
debt-free

We encourage a winning culture

we have
a positive and
proactive mindset

We talk with each other
– not about each other

The customer is
our ultimate boss

We want our work to be
enjoyable and profitable

Vår visjon er å bli anerkjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN hadde en samlet omsetning i 2020 på 105,6 milliarder kroner, og sysselsetter 39 000 mennesker i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: ANTI og INCREO