Vårt ansvarshjerte

I REITAN er vi stolte over å ha en kultur hvor det å skape noe sammen med andre betyr mye.

Vårt ansvarshjerte viser et utvalg av samarbeidspartnere til forretningsområdene og holdingselskapet REITAN. I tillegg tar Kjøpmenn og partnere ansvar i egne nærmiljø. De sponser organisasjoner, idrettslag og vanskeligstilte med bidrag som virkelig varmer og betyr mye for mange. Alle selskap i REITAN samarbeider med flere organisasjoner og bidrar til prosjekter og verdifull utvikling både nasjonalt og internasjonalt.

Ansvarshjertet med utvalgte logoer 2023

Ansvarshjerte med utvalgte logoer for 2023

I REITAN er vi stolte over å ha en kultur hvor det å skape verdier sammen med andre betyr mye. Vi arbeider kontinuerlig med bærekraft i våre forretningsstrategier. Dette innebærer ansvaret for medarbeidere og leverandører, i tillegg til hvordan vi påvirker miljøet gjennom driften.

For oss er det viktig å drive så effektiv og miljøvennlig som mulig. Alle forretningsområdene jobber kontinuerlig for å bli mer miljøeffektive. Det handler blant annet om bærekraftig drift, reduksjon i forbruk av strøm, drivstoff og utslipp av CO2.

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO