Prestasjoner og årsresultat 2022

Årsresultatet for REITAN viser sterke prestasjoner av eiendomsutviklere, Kjøpmenn og medarbeidere i både administrasjon og butikker i syv land. Året vi legger bak oss preges av god underliggende drift og stabil vekst, til tross for turbulente omgivelser som krigen i Ukraina, global inflasjon og sterkere konkurranse med store priskutt. For REITANs samlede virksomhet ble totalomsetningen på NOK 130 mrd. og resultat før skatt ble NOK 1,9 mrd.

I 2022 brukte og investerte vi mer enn vi skapte. Viktige byggesteiner for langsiktig verdiskapning ble lagt.

Odd Reitan, administrerende direktør i REITAN AS

REITAN AS er et holdingselskap som eier selskapene Reitan Retail, Reitan Eiendom og Reitan Kapital – som er tre selvstendige selskapsområder. I tillegg eier vi Britannia Hotel, Posten Moderne og deler av Nye Hjorten Teater. Alle selskapene har felles filosofi, tenkesett og verdigrunnlag som er grunnlaget for sterke selskapskulturer.

For REITANs samlede virksomhet ble totalomsetningen på NOK 130 mrd. (mot NOK 115 mrd. i 2021) og resultat før skatt ble NOK 1,9 mrd. (mot NOK 5,6 mrd. i 2021).

Det hele startet med O. Reitan Kolonial i Trondheim i 1948. Etter 75 stolte år er REITAN i dag et multinasjonalt selskap med virksomhet innen eiendom, kapitalforvaltning, lavpris dagligvarer, servicehandel, matvareindustri, distribusjon, logistikk, mobilitet, hotell, kunst og teater. REITANs konsepter finner du i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Latvia, Litauen og Estland.

Vårt solide utgangpunkt gir oss muligheten til å fortsette å tenke langsiktig. Til tross for stor usikkerhet, har vi gjennomført investeringer som planlagt i 2022.

Kristin S. Genton, finansdirektør i REITAN AS

I REITAN har vi bygget sten på sten over mange år. Langsiktighet og skarp disiplin på nedbetaling av gjeld har gitt oss et solid utgangpunkt inn i et år preget av pandemi, krig i Europa, global inflasjon og økt usikkerhet. REITANs finansielle resultat er påvirket av uro i de globale markedene og vi har verdireduksjon i eiendom og finansielle investeringer på mer enn NOK 2 mrd. 

– Vårt solide utgangpunkt gir oss muligheten til å fortsette å tenke langsiktig. Til tross for stor usikkerhet, har vi gjennomført investeringer som planlagt i 2022. Jeg er stolt over hvordan Kjøpmenn og ansatte i hele virksomheten har manøvrert gjennom nok et år preget av omskiftelighet for å skape den beste handleopplevelsen for våre kunder, sier Kristin S. Genton, Finansdirektør i REITAN. 

Kristin S. Genton
Kristin S. Genton

For å sikre langsiktig lønnsomhet har vi investert totalt NOK 6 mrd. hvorav NOK 2,2 mrd. i Reitan Retail. Vår portefølje i Reitan Eiendom har økt med netto investeringer på NOK 3,8 mrd.

Vårt samfunnsoppdrag er å skape flest mulig vinnere, bygge en robust virksomhet og bidra til fellesskapet.

Odd Reitan, administrerende direktør i REITAN AS

Holdingselskapets rolle er å utøve aktivt eierskap gjennom selvstendige selskaper. Som eier bidrar holdingselskapet REITAN med å videreutvikle selskapene gjennom å være en pådriver i arbeidet med strategi, struktur, kultur og finansielle standarder.

Odd Reitan
Odd Reitan

Reitan Retail

Reitan Retail, etablert som eget selskap i 2021, er et ledende handelsselskap i Norden og Baltikum.

Reitan Retail (handelsvirksomheten) er organisert med fire forretningsområder: REMA 1000 Norge, REMA 1000 Danmark, Reitan Convenience og Uno-X Mobility.

Vårt mål er å skape de beste kundeopplevelsene i folks hverdag og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

– Samtidig som vi manøvrerte et krevende marked, fortsatte vi å styrke og fornye selskapet. Utfordringer knyttet til pandemi avtok gradvis gjennom året, men ble avløst av krig i Europa, global inflasjon og alvorlige humanitære, økonomiske og politiske konsekvenser. Våre 43 500 kollegaer har jobbet målrettet for å sikre kritiske verdikjeder for mat og energi, samtidig som vi har utviklet selskapet og skapt grunnlag for langsiktig verdiskapning, sier CEO i Reitan Retail, Ole Robert Reitan.

Samtidig som vi manøvrerte et krevende marked, fortsatte vi å styrke og fornye selskapet.

Ole Robert Reitan, administrerende direktør/CEO i Reitan Retail AS

Vi sysselsetter 43 500 mennesker i syv land og opererer sterke merkevarer som REMA 1000, Narvesen, R-kioski, Pressbyrån, Caffeine, PBX, INNOM, Uno-X og 7-Eleven. Franchise er kjernen i vår forretningsmodell og vårt formål er å gjøre hverdagen litt enklere og verden litt bedre.

Ole Robert Reitan
Ole Robert Reitan

– Jeg er både takknemlig og imponert over innsatsen fra alle våre dyktige Kjøpmenn og medarbeidere som har manøvrert krevende markedsforhold og tøff konkurranse på en strålende måte, trygt forankret i våre felles verdigrunnlag og alltid med kunden som vår øverste sjef, sier Ole Robert Reitan.

Butikkomsetningen for alle fire forretningsområder; REMA 1000 Norge, REMA 1000 Danmark, Reitan Convenience og Uno-X Mobility, landet på NOK 116 mrd. i 2022 mot NOK 104 mrd. året før, mens driftsinntekter ble NOK 94 mrd. mot NOK 82 mrd., påvirket av inflasjon og oljepris, og godt hjulpet av dyktige og effektive Kjøpmenn og ansatte.

-Et høydepunkt i 2022 var avtalen med tyske ALDI som legger grunnlaget for at REMA 1000 Danmark overtar ALDIs butikknettverk i Danmark. Forutsatt myndighetsgodkjenning, vil overtagelsen gjøre et allerede sterkt REMA 1000 til Danmarks ledende lavprisdagligvarekjede, sier Ole Robert Reitan.

Reitan Eiendom

Reitan Eiendom har tre satsingsområder: Sentrumseiendom i Trondheim, Bergen og Oslo, Logistikk- og industrieiendom i Skandinavia og Handelseiendom i Skandinavia.

– For Reitan Eiendom var 2022 et år hvor våre kunder i målinger igjen uttrykker at de er svært fornøyde med oss som utleier. Det var også et år hvor vi satte i gang store byutviklingsprosjekt, spesielt i Trondheim og Bergen, til glede og nytte for alle som benytter bysentraene. Et eksempel på dette er rehabiliteringen av Mercursenteret som ble fullført i 2023, og som ble hedret med Eiendomsprisen for Trondheim. Et annet er at vårt driftsteam på Pirsenteret i Trondheim vant prisen for Årets Grønne Driftsteam i 2022, sier administrerende direktør, Trond Mellingsæter.

I et krevende år for eiendomsbransjen er kunden fornøyd med oss som utleier, og vi vinner priser for vår miljøsatsing og bærekraftige måte å rehabilitere bygg på.

Trond Mellingsæter, administrerende direktør i Reitan Eiendom AS

Leieinntektene i 2022 ble NOK 1,5 mrd. (mot NOK 1,3 mrd. året før) og resultat før skatt ble NOK 490 mill.

– Vi har lagt bak oss et år som har vært krevende for eiendomsbransjen i Norden. Stigende rentenivåer har gitt et press nedover på eiendomsverdiene, og dette preger også resultatet for Reitan Eiendom. Dog er Reitan Eiendom et meget solid selskap på alle måter, også finansielt, og vi er klare til å benytte de mulighetene som et krevende marked kan gi. Videre i 2023 og de kommende årene vil vi gjennomføre ombyggings- og utviklingsprosjekter med gode bærekraftige løsninger til det beste for de lokalsamfunnene vi opererer i, sier administrerende direktør, Trond Mellingsæter.

Trond Mellingsæter
Trond Mellingsæter

Reitan Eiendom ble etablert i 1995. Vår forretningsidé er blitt justert etter hvert som vi selv har utviklet oss og omverdenen har endret seg. Siden starten har selskapet hatt solid vekst.

– Vi er fornøyde med at Reitan Eiendom med NOK 490 mill. i resultat før skatt leverer et solid resultat for 2022. Dette er et resultat av god underliggende drift i alle våre virksomheter, og dette er skapt av våre ansattes store innsats, avslutter Trond Mellingsæter.

Reitan Kapital

Reitan Kapital er et investeringsselskap som ivaretar og utvikler finansielle verdier for REITAN, gjennom en diversifisert og global finansiell portefølje. Reitan Kapital har ansvar for å forvalte overskuddslikviditet, sikre arbeidsplasser og muligheter for fremtidige investeringer i kjernevirksomheten, samt være en økonomisk buffer i vanskelige tider.

– 2022 var et utfordrende år i verdens finansmarkeder, med negativ avkastning for både aksje- og rentemarkedet. Reitan Kapitals portefølje falt også i verdi, men mindre enn referanseindeksen, og godt innenfor det vi må forvente av svingninger fra år til år, sier Magnus Reitan, administrerende direktør i Reitan Kapital

Magnus Reitan
Magnus Reitan

Reitan Kapital har ved utgangen av 2022 plassert NOK 7,8 mrd. Porteføljen fikk i 2022 en avkastning på NOK -0,9 mrd.

Siden oppstarten av Reitan Kapital i 2016, har vi hatt en avkastning på 28,4 %, som er 2,2 % bedre enn referanseindeksen.

Magnus Reitan, administrerende direktør i Reitan Kapital AS

Siden Reitan Kapital ble startet i 2016 har midlene blitt forvaltet i fond og investert i rentepapirer og aksjer, stort sett i globale indeksfond. I Trondheimsregionen, hvor vi har både følelsesmessige og økonomiske interesser, har Reitan Kapital nå flere investeringer i en Trønderportefølje hvor den største er NORBIT, samt investeringer i Sintef Venture, ProVenture og Viking Venture. 

– Vi går inn i 2023 med en godt diversifisert, global portefølje. Aksjeporteføljen består av mer enn ni tusen selskaper over hele verden. Starten på 2023 har vært sterk, med en avkastning på 6,4 % hittil i år, avslutter Magnus Reitan.

Tidligere årsrapporter

Kristin S. Genton

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO