Våre verdigrunnlag

Vi har åtte verdigrunnlag som definerer og guider oss.

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet.
Å være verdidrevet er grunnlaget for å få kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere til å føle seg verdifulle, skape økonomiske verdier og drive vår virksomhet med verdighet.

Verdigrunnlagene guider oss og definerer oss. De beskriver det vi mener er verdt å streve etter. Verdiene er vårt indre kompass som styrer tenkesett, følelser og beslutninger. Tydelige verdier er grunnlaget for en sterk kultur.
Verdiene er blitt til gjennom bedriftens mangeårige historie. På Lade Gaard og flere steder i Norden og Baltikum har vi steiner og obelisker hvor våre åtte verdigrunnlag er hugget inn.

Våre verdigrunnlag:

  1. Vi rendyrker bedriftens forretningsidé
  2. Vi en holder høy forretningsmoral
  3. Vi skal være gjeldfri
  4. Vi skal motivere til vinnerkultur
  5. Vi tenker positivt og offensivt
  6. Vi snakker med hverandre ikke om hverandre
  7. Kunden er vår øverste sjef
  8. Vi vil ha det morsomt og lønnsomt

Vi bruker vår filosofi, tenkesett og våre verdigrunnlag til å bygge flest mulig vinnere og arbeidsplasser hvor folk trives og er engasjerte. Verdibasert ledelse er en del av vår filosofi og handler for oss i REITAN om å bygge store mennesker som skaper handling gjennom tillit.

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We focus on our
business idea

We keep
a high business moral

We are committed
to be
debt-free

We encourage a winning culture

we have
a positive and
proactive mindset

We talk with each other
– not about each other

The customer is
our ultimate boss

We want our work to be
enjoyable and profitable

Vår visjon er å bli anerkjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN hadde en samlet omsetning i 2020 på 105,6 milliarder kroner, og sysselsetter 39 000 mennesker i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: ANTI og INCREO