Vår filosofi

REITAN skal være selve symbolet på sunn fornuft, kremmerskap, folkelighet og dyktighet. Hos oss er det ikke flaut å gjøre ting enkelt – det er genialt.

Vi tror på dyktige enkeltmennesker med gjennomføringsevne. REITAN er organisert i en desentralstruktur slik at distansen mellom beslutning og gjennomføring blir kortest mulig. På den måten skaper vi ikke unødvendig arbeid for hverandre. Fokuset vårt er de oppgavene vi skal gjennomføre. Vi behandler medarbeidere, leverandører, samarbeidspartnere og kunder på en ordentlig måte, gjør de riktige tingene og morer oss med hardt arbeid.

Har du kjærleik til ditt mål
har du vilje som av stål
vil du leggja arbeid til
kan du vinna kva du vil

Ledelsesfilosofien vår er verdibasert ledelse – som for oss betyr å bygge store mennesker som skaper handling gjennom tillit. For alle i REITAN er tillit hovedingrediens for å lykkes.

Filosofien fører oss sammen, og våre sterke verdier definerer oss og driver oss fremover. Vi vet hvor vi vil, uten å glemme hvor vi kommer fra. Ett av våre viktigste verdigrunnlag er Kunden er vår øverste sjef.

Les mer om Våre verdigrunnlag her:

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We focus on our
business idea

We keep
a high business moral

We are committed
to be
debt-free

We encourage a winning culture

we have
a positive and
proactive mindset

We talk with each other
– not about each other

The customer is
our ultimate boss

We want our work to be
enjoyable and profitable

Vår visjon er å bli anerkjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN hadde en samlet omsetning i 2020 på 105,6 milliarder kroner, og sysselsetter 39 000 mennesker i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: ANTI og INCREO